Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů e-shopu www.graabner.cz

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Ing. Miroslav Gärtner, se sídlem Žižkova 399, Úvaly 250 82, IČO 41114426 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“), zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

          jméno, příjmení

          e-mailovou adresu

          telefonní číslo

          adresu/sídlo

          IP adresu

          použitý prohlížeč

          heslo pro komunikaci

          způsob úhrady, příp. bankovní spojení

          jiné informace spojené s vaší identifikací

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek, vystavování a evidenci faktur a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi, jako kupujícím, a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu pěti (5) let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, pokud jej kupující neodmítne. Prodávající tak činí z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládá, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu pěti (5) let od poslední objednávky.

V případě, že nejste zákazníkem prodávajícího, zasílá vám prodávající newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu pěti (5) let od jeho udělení. Souhlas vyjádříte tzv. double opt-in potvrzením. Toto potvrzení je vyjádřením vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním emailu, proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Pokud jste registrovaný zákazník, můžete odběr newsletteru spravovat v Evidenci informací o uživateli.

Zpracování osobních údajů je prodávajícím, jakožto správcem i zpracovatelem osobních údajů, prováděno prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.graabner.cz. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

          Paypal

          Zásilkovna

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese eshop@graabner.cz.

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.graabner.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

          základní funkčnosti webové stránky

          měření návštěvnosti webové stránky a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webové stránce

          marketingu a funkčnosti sociálních médií

Podrobnější informace o cookies najdete na stránce Podmínky zpracování cookies.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení na vyskakovací liště v dolní části stránky. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webové stránky a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na ní, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

          Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

          Poskytovatelem služby Youtube, provozované společností YouTube, LLC, sídlem 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

          Poskytovatelem služby Facebook, provozované společností Meta Platforms Inc., se sídlem Menlo Park, California, CA 94025, USA

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

          zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

          vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování prostřednictvím formuláře Evidence informací o uživateli.

          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce prostřednictvím emailové adresy eshop@graabner.cz.

          na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

          požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

          na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

          podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Odkazy, které obsahuje webová stránka www.graabner.cz, vedou na stránky mimo tento server, což znamená, že se na ně nevztahuje tento dokument Zásad ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů je prodávající ve vztahu k internetovému obchodu umístěnému na internetové adrese www.graabner.cz oprávněn aktualizovat. Stávající dokument je platný od 1. 4. 2022.

error: Obsah je chráněn!