Reklamace a vrácení zboží

Formulář Odstoupení od smlouvy

Formulář Uplatnění reklamace

Adresa pro vrácení nebo reklamaci zboží: Magda Tučková – Graabner, Sochařská 13, Praha 170 00

Kupující je povinen Zboží nebo Obsah dodaný prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do tří (3) dnů dnů od převzetí zboží informovat prodávajícího písemně (e-mailem).

V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení je třeba zaslat elektronicky na adresu prodávajícího eshop@graabner.cz.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilným působením na Zboží, opotřebením Zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním a vlastními úpravami Zboží nebo Obsahu.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání Zboží nebo Obsahu, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

Kompletní informace naleznete na stránce Obchodní podmínky.

error: Obsah je chráněn!